Skoči na glavno vsebino

IZBIRNI PREDMETI

10. TEDEN  25.  – 29. MAJ
3. TRIADA

1. IN 2. TRIADA

7ABC_LS1

7ABC_UBE_10-11teden

7A_FI1_10TEDEN

7_sport_za_sprostitev

7.ABC_sodobna priprava hrane

78_sahovske_osnove

7R_8R_9R_NEMŠČINA_ 10_teden

7ABC_8A_VZGOJA ZA MEDIJE RADIO

7_8_šolsko novinarstvo

8_Izbrani_sport

8ABC_MME_10teden

8_sahovsko_kombiniranje

8ABC_FI2_10TEDEN

8ABC_LS2

8ABC_poskusi_v_kemiji_10_teden

9AB_FI3_10TEDEN

9ABC_ROM_10teden

MPZ_ 25_05_29_05

PFE_27_05

 

1234_OPZ_10

4R_5R_6R_NEMŠČINA_10_teden

456_neobvezni_izbirni_sport

4R_NRA_10teden

5_6R_NRA_10teden

5BC_6BC_NUM

 

9. TEDEN  18.  – 22. MAJ
3. TRIADA

1. IN 2. TRIADA

7R_8R_9R_NEMŠČINA_ 9_teden

7ABC_LS1

7ABC_8A_VZGOJA ZA MEDIJE RADIO

7a7c9a_GLASBENI PROJEKT_18_05_22_05

7A_FI1_9TEDEN

7ABC_UBE_9teden

7_8_šolsko novinarstvo

7ABC_sport_za_sprostitev

78_sahovske_osnove

7.ABC_sodobna priprava hrane

8ABC_FI2_9TEDEN

8ABC_LS2

8ABC_MME_9teden

8ABC_Izbrani_sport

89_sahovsko_kombiniranje

8ABC_poskusi_v_kemiji_9_teden

9.A_sodobna priprava hrane

9AB_FI3_9TEDEN

9AB_sport_za_zdravje

9AB_kemija_v_zivljenju_9_teden

9AB_LS3

9ABC_ROM_9teden

MPZ_ 18_05_22_05

PFE_20_05

 

1234_OPZ_9

4R_5R_6R_NEMŠČINA_9_teden

4R_NRA_9teden

5_6R_NRA_9teden

5BC_6BC_NUM

456_neobvezni_izbirni_sport

8. TEDEN  11.  – 15. MAJ
3. TRIADA

1. IN 2. TRIADA

7ABC_LS1

7ABC_8A_VZGOJA ZA MEDIJE RADIO

7A_FI1_8TEDEN

7.ABC_sodobna priprava hrane

78_sahovske_osnove

7R_8R_9R_NEMŠČINA_ 8_teden

7ABC_sport_za_sprostitev

7a7c9a_GLASBENI PROJEKT_8 teden

7_8_šolsko novinarstvo

8ABC_FI2_8TEDEN

8ABC_Izbrani_sport

8ABC_LS2

8ABC_poskusi_v_kemiji_8_teden

89_sahovsko_kombiniranje

9r_sport_za_zdravje

9.A_sodobna priprava hrane

9AB_FI3_8TEDEN

9AB_kemija_v_zivljenju_8_teden

9AB_LS3

MPZ 8 TEDEN

PFE_13_05

1234_OPZ_8

4R_NRA_8teden

5_6R_NRA_8teden

4R_5R_6R_NEMŠČINA_8_teden

456_neobvezni_izbirni_sport

5BC_6BC_NUM

 

7. TEDEN  4.  – 8. MAJ

3. TRIADA

  1. IN 2. TRIADA

7R_8R_9R_NEMŠČINA_ 7_teden

7ABC_LS1

7ABC_8A_VZGOJA ZA MEDIJE RADIO

7A7C9A_GLP_7 TEDEN_04_05_08_05

7A_FI1_7TEDEN

7ABC_UBE_7teden

7_8_šolsko novinarstvo

7.ABC_sodobna priprava hrane

7ABC_sport_za_sprostitev

78_sahovske_osnove

8ABC_FI2_7TEDEN

8ABC_MME_7_8teden

8ABC_Izbrani_sport

8ABC_LS2

8ABC_poskusi_v_kemiji_7_teden

89_sahovsko_kombiniranje

9.A_sodobna priprava hrane

9AB_FI3_7TEDEN

9AB_kemija_v_zivljenju_7_teden

9AB_LS3

9ABC_ROM_7teden

9AB_sport_za_zdravje

MPZ 7 TEDEN

PFE_6_05

 

 1234_OPZ_7

4R_5R_6R_NEMŠČINA_7_teden

4R_NRA_7teden

5_6R_NRA_7teden

5BC_6BC_NUM

456_neobvezni_izbirni_sport

6. TEDEN 20.  – 24. APRIL

3. TRIADA

  1. IN 2. TRIADA

7.ABC_sodobna priprava hrane

7_8_ solsko novinarstvo

7ABC_8A_VZGOJA ZA MEDIJE RADIO

7ABC_LS1

7ABC_UBE_ 6teden

7ABC_sport_za_sprostitev

7A_FI1_6TEDEN

78_sahovske_osnove

7R_8R_9R_NEMŠČINA_ 6_teden

8ABC_Izbrani_sport

8ABC_LS2

8ABC_MME_6teden

8ABC_FI2_6TEDEN

8ABC_poskusi_v_kemiji

9.A_sodobna priprava hrane

9AB_kemija_v_zivljenju

9AB_LS3

9ABC_ROM_6teden

9AB_FI3_6TEDEN

9AB_sport_za_zdravje

89_sahovsko_kombiniranje

GLP_7A7C9A_6 TEDEN_20_04

MPZ_6 TEDEN

PFE_22_04

 

 

1234_OPZ_6

4R_5R_6R_NEMŠČINA_6_teden

4R_NRA_6teden

5-6_NRA_6teden

456_neobvezni_izbirni_sport

5BC_6BC_NUM

 

 

5. TEDEN 14.  – 17. APRIL

3. TRIADA

  1. IN 2. TRIADA

 

7ABC_8A_VZGOJA ZA MEDIJE RADIO

7ABC_LS1

7R_8R_9R_NEMŠČINA_ 5_teden

7A_FI1_5TEDEN

78_sahovske_osnove

8ABC_LS2

8ABC_Izbrani_sport_nogomet

8ABC_FI2_5TEDEN

9AB_LS3

9AB_kemija_v_zivljenju

PFE_15_04

1234_OPZ_5

456_neobvezni_izbirni_sport

4AC_NRA_5teden

4R_5R_6R_NEMŠČINA_5_teden

5BC_6BC_NUM

 

4. TEDEN 6.  – 10. APRIL
3. TRIADA 1. in 2. TRIADA

7.ABC_sodobna priprava hrane

7_8_solsko novinarstvo

7A_FI1_4TEDEN

7ABC_8A_VZGOJA ZA MEDIJE RADIO

GLP 7A7C9A_06_04_10_4

7ABC_LS1

7R_UBE_ 4teden

7ABC_sport_za_sprostitev

7R_8R_9R_NEMŠČINA

78_sahovske_osnove

8ABC_FI2_4TEDEN

8ABC_Izbrani_sport

8ABC_LS2

8ABC_MME_4teden

8ABC_poskusi_v_kemiji_6_04_10_04

8r_izbrani_ sport_dekleta

89_sahovsko_kombiniranje

9.A_sodobna priprava hrane

9AB_kemija_v_zivljenju_6_04_10_04

9AB_LS3

9ABC_ROM_4teden

9AB_FI3_4TEDEN-min

9AB_sport_za zdravje

PFE_8_04

MPZ 3 TEDEN

 4R_5R_6R_NEMŠČINA_4_teden

5BC_6BC_NUM

4R_NRA_4teden

5_6_NRA_ 4teden

456_neobvezni_izbirni_sport

1234_OPZ_4

3. TEDEN 30. 3. – 3. APRIL
3. TRIADA 1. in 2. TRIADA

78_sahovske_osnove

7R_NEMŠČINA_3TEDEN

7ABC_Sport_za_sprostitev

7ABC_8A_VZGOJA ZA MEDIJE RADIO

7A7C9A_GLP_30_03-03_04

7A_FI1_3TEDEN

7ABC_LS1

7ABC_UBE_3teden

7_8_solsko novinarstvo_30_3

7.ABC_sodobna priprava hrane

8ABC_MME-3teden 

89_sahovsko_kombiniranje

8R_NEMŠČINA_3TEDEN

8ABC_poskusu_v_kemiji_30_3_3_4

8ABC_izbrani_sport

8ABC_FI2_3TEDEN

8ABC_LS2

8ABC_MME-3teden

9R_NEMŠČINA_3TEDEN

9AB_sport_za zdravje

9AB_kemija_v_zivljenju_30_3_3_4

9AB_FI3_3TEDEN

9.A_sodobna priprava hrane

PFE_01_04

9AB_LS3

9ABC_ROM_3teden

MPZ_30_03-03_04

 

 1234_OPZ_3

456_neobvezni_izbirni_sport

5BC_6BC_NUM

4R_NEMŠČINA_3TEDEN

5R_NEMŠČINA_3TEDEN

4R_NRA_3teden

5_6R_NRA_3teden

2. TEDEN 23. – 27. MAREC
3. TRIADA 1. in 2. TRIADA

7.ABC_sodobna priprava hrane

7_8_solsko novinarstvo_23_03

7_sport_za_sprostitev

7A7C9A_GLP_23_03-27_03

7ABC_8A_VZGOJA ZA MEDIJE RADIO

7ABC_LS1

7R_NEMŠČINA

7A_FI1

7ABC_UBE

 

8_Izbrani_sport

8ABC_LS2

8R_NEMŠČINA

8RAZRED_poskusi_v_ kemiji

8ABC_FI2

8ABC_MME

89_sahovsko_kombiniranjePFE_25_03

 

9.A_sodobna priprava hrane

9_sport_za_zdravje

9AB_LS3

9R_NEMŠČINA

9AB_FI3

9AB_ROM

9RAZRED_kemija_v_zivljenju_22_27_03

78_sahovske_osnove

PFE_25_03

MPZ_2 TEDEN (2)

 

 1234_OPZ_30

1ABC_ANG

4R_NEMŠČINA

5R_NEMŠČINA

5BC_6BC_NUM

6R_NEMŠČINA

4R_NRA

5_6R_NRA

456_neobvezni_izbirni_sport

 

(Visited 12 times, 1 visits today)
Dostopnost