Naziv šole: OŠ Hinka Smrekarja

Naslov: 1000 Ljubljana, Gorazdova 16

E-poštatajnistvo@hinko-smrekar.si

Transakcijski račun: 01261-6030664698

Davčna številka: 23541300

Matična številka: 5084369

crta2 jpg jpg

Ravnateljica: Rebeka Velak

Tel: 50 08 170

rebeka.velak@hinko-smrekar.si

crta2 jpg jpg

Pomočnik ravnateljice: Janez Špan

Tel: 50 08 174

janez.span@hinko-smrekar.si

crta2 jpg jpg

Tajnica VIZ: Alenka Bonča

Tel: 5008 170

Faks: 50 08 180

tajnistvo@hinko-smrekar.si

URADNE URE
VSAK DAN: OD 8.00 DO 10.00 in OD 12.00 DO 13.00


crta2 jpg jpg

Administrator – knjigovodja: Simona Oražem

Tel: 50 08 184

simona.orazem@hinko-smrekar.si

URADNE URE: 

VSAK DAN: OD 7.30 DO 10.00 

crta2 jpg jpg

Računovodkinja: Nada Hucman

Tel: 50 08 178

nada.hucman@guest.arnes.si

URADNE URE: 

VSAK DAN: OD 7.30 DO 10.00 

crta2 jpg jpg

Šolska svetovalna služba: 

Sabina Krajnc Dular, sabina.krajnc-dular@hinko-smrekar.si

Tel: 50 08 175

Urška Kužner Kačar, urska.kuzner@hinko-smrekar.si

Tel: 50 08 176

URADNE URE:  po dogovoru

crta2 jpg jpg

Mobilna specialna služba

Specialne pedagoginje: 

Endrina Bedo, endrina.bedo@hinko-smrekar.si

Nastja Oder, nastja.oder@guest.arnes.si

Veronika Tepež Tratnik, veronika.tepez@hinko-smrekar.si

Mojca Gradišar, mojca.gradisar@osmklj.si

POGOVORNE URE: po dogovoru

crta2 jpg jpg

Knjižničarka: Vida Vreš Slapnik
Tel: 50 08 182

Nadomešča: Jana Okorn,  jana.okorn@hinko-smrekar.si

KNJIŽNICA JE ODPRTA

vsak dan od ponedeljka do petka od 7.00 do 12.00. 

crta2 jpg jpg

Vodja šolske prehrane: Tanja Belič

Odjava in prijava prehrane: 051 215 670

Kontaktni obrazec

crta2 jpg jpg

Organizator informacijskih dejavnosti: Irena Kerin

Tel: 50 08 172

irena.kerin@hinko-smrekar.si

crta2 jpg jpg

Zbornica

Tel: 50 08 179

crta2 jpg jpg

DRUGI DELAVCI ŠOLE:

– hišnik Enver Velić

– kuharica Stanislava Miklavčič

– kuharska pomočnica Armina Zukić

– čistilke Tomana Jović, Lilijana Pajk, Fatima Hrustić,  Mirseda Mušić  in Anica Bolarić ter čistilci Slavko Perko, Robert Kojić in Marjan Izda.

crta2 jpg jpg

O D L O K o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Hinka Smrekarja: mestni svet Mestne občine Ljubljana, ki je na 15. seji dne 31.3.2008 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Hinka Smrekarja.

Dostopnost