»Brati pomeni početi podvige.

Brati je možno marsikaj.

Recimo: grozdje in fige in knjige

In med brati še kaj.

Brati je nasploh enostavno.

Črke hrustaš kot zalogaj.

Teže pa je, a tudi bolj slavno,

brati pravilno in hitro nazaj.

A nazaj se daleč ne pride.

Pravo branje le dalje in dalje gre

čez črke in pike, čez vrte in hribe

v Koromandijo ali še dlje.«

(Tone Pavček)

 

Šolska knjižnica pokriva vsa področja vzgojno izobraževalnega dela na šoli. Učencem nudim pomoč pri izboru knjig in revij. Revije lahko berejo v čitalnici. V knjižnici izvajam pedagoške ure knjižnično informacijskih znanj, pripravljam priporočilne sezname knjig za Bralno značko in Eko priznanje …

Učenci si lahko v septembru izposodijo učbeniške komplete, če jih naročijo, ko dobijo naročilnice. Učbeniške komplete morajo vrniti v šolsko knjižnico konec šolskega leta.

V času spremenjenih razmer zaradi COVID-19 je zaželeno naročanje knjižničnega gradiva na jana.okorn@hinko-smrekar.si ali  01 500 81 82.

Dostopnost