read-1

Šolska knjižnica pokriva vsa področja vzgojno izobraževalnega dela na šoli. Učencem nudim pomoč pri izboru knjig in revij. Revije lahko berejo v čitalnici. V knjižnici izvajam pedagoške ure knjižnično informacijskih znanj, pripravljam priporočilne sezname knjig za Bralno značko in Eko priznanje …

Učenci si lahko v septembru izposodijo učbeniške komplete, če jih naročijo, ko dobijo naročilnice. Učbeniške komplete morajo vrniti v šolsko knjižnico konec šolskega leta.

KNJIŽNICA JE ODPRTA:

PONEDELJEK – PETEK: 7.30 – 8.30  in 12.00 – 14.00

Vida Vreš Slapnik