Skoči na glavno vsebino

V programu devetletne OŠ je bolj sistematično načrtovano delo z nadarjenimi otroki. Vključuje otroke z različnih področij nadarjenosti in talentiranosti:

  • splošna intelektualna sposobnost,
  • specifična šolska zmožnost,
  • kreativno ali produktivno mišljenje,
  • sposobnost vodenja,
  • sposobnost vizualne ali izvajalske umetnosti,
  • psihomotorične sposobnosti.

 

Odkrivanje nadarjenih otrok poteka v dveh fazah:

  • evidentiranje,
  • identifikacija.

nadarjeni

Prvo triletje je namenjeno sistematičnemu spoznavanju in opazovanju učencev v učno-vzgojnem procesu in pri različnih dejavnostih ter spoznavanju njihovih interesov. Delo z učenci je predvideno kot usmerjanje v interesne dejavnosti v šoli in zunaj nje, v igro kreativnosti in izražanja čustev. Pomembno je, da imajo vsi učenci možnost zadovoljevanja svojih potreb, želja in nagnjenj.

 

Drugo triletje je namenjeno identifikaciji nadarjenih učencev s soglasjem staršev. Šola ponuja različne dejavnosti, izbirne predmete, projekte, samostojne nastope, raziskovalne naloge in sodelovanje z zunanjimi ustanovami, kjer se lahko učenci ukvarjajo zlasti s športom, plesom in glasbo.

 

Tretje triletje je namenjeno profesionalni usmeritvi, spodbujanju tekmovanj in izbiri področij, ki učence najbolj zanimajo, nivojskemu pouku, predelavi zahtevnejših tem in bolj poglobljenim nalogam. Razvijamo oblike sodelovanja med učenci in učitelji, kot so kooperacija, mentorstvo in prostovoljno delo učencev. Kulturni dnevi, prireditve in tabori omogočajo, da učenci izrazijo svojo osebnost in edinstvenost.
Vsem nadarjenim učencem so namenjene delavnice, ki jih šola organizira pod mentorstvom učiteljev naravoslovnih in družboslovnih predmetov.

(Visited 396 times, 1 visits today)
Dostopnost