Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 3. triletja:

Nacionalno preverjanje znanja je ob koncu 3. triletja obvezno za vse učence 9. razreda. Znanje učencev se pisno preverja iz SLJ, MAT in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Ta septembra izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda po predhodni pridobitvi mnenja pristojnega strokovnega organa izbere, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja na osnovni šoli.

Dosežki učenca pri nacionalnem preverjanju znanja so vpisani v zaključno spričevalo.

KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

Dan

 

Datum Dejavnost
Torek 4. 5. 2021 SLJ (6., 9. r.)
Četrtek 6. 5. 2021 MAT (6., 9. r.)
Ponedeljek 10. 5. 2021 TJA (9. r.) in TJA (6. r.)

Ponedeljek

Ponedeljek

Ponedeljek

1. 6. 2021

7. 6. 2021

15. 6. 2021

Seznanitev z dosežki za učence 9. r.

Seznanitev z dosežki za učence 6. r.

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. r.

Sreda 24. 6. 2021 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. r.


Informacije v zvezi z NPZ najdete na spletni strani
RIC