Interesne dejavnosti

interesne

urnik-ID_2020_2021

Pri urniku je možna še kakšna sprememba.

V priponki najdete opise interesnih dejavnosti za šol. leto 2020/21:  Opis ID