Izbirni predmeti

V tretjem triletju so predmetniku dodani izbirni predmeti.

Izbirni predmet oznaka Učitelj/učiteljica
FRANCOŠČINA II FI2 GABRON, VANDA
FRANCOŠČINA III FI3 GABRON, VANDA
LIKOVNO SNOVANJE 1 LS1 KOMPAN, KRISTINA
LIKOVNO SNOVANJE 2 LS2 KOMPAN, KRISTINA
LIKOVNO SNOVANJE 3 LS3 KOMPAN, KRISTINA
MULTIMEDIJA MME KERIN, IRENA
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA ROM KERIN, IRENA
UREJANJE BESEDIL UBE KERIN, IRENA
GLEDALIŠKI KLUB GKL PREMRL, MAJA
LITERARNI KLUB LIK PLUT KRAJNIK, TADEJA
ŠOLSKO NOVINARSTVO ŠNO KALAN, POLONA
TURISTIČNA VZGOJA TVZ ABBAD, SEBASTJAN
GLASBENI PROJEKT GLP SELLAK, ŠPELA HELENA
POSKUSI V KEMIJI POK SELAN, RAHELA
KEMIJA V ŽIVLJENJU KEŽ SELAN, RAHELA
SODOBNA PREHRANA SPH BELIČ, TANJA
PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE PFE KOVIČ, MILOŠ
SONCE, LUNA IN ZEMLJA SLZ ROBLEK, MANCA
ŠPORT ZA SPROSTITEV ŠSP RACE, JASNA/MIKLIČ, ALEŠ
ŠPORT ZA ZDRAVJE ŠZZ RACE, JASNA/ŠPAN, JANEZ
IZBRANI ŠPORT IŠP RACE, JASNA/Špan, JANEZ
ŠAHOVSKE OSNOVE ŠHO MIKLIČ, ALEŠ
ŠAHOVSKO KOMBINIRANJE ŠHK MIKLIČ, ALEŠ

V drugem in tretjem triletju so predmetniku dodani tudi NEOBVEZNI izbirni predmeti.

Izbirni predmet oznaka Učitelj/učiteljica
RAČUNALNIŠTVO NRA KERIN, IRENA
NEMŠČINA N1N MÜLLER, NASTJA
ŠPORT NŠP STANKOVIĆ, UROŠ
UMETNOST NUM KOMPAN, KRISTINA
TEHNIKA NTE JEŽ, ANDREJA