Skoči na glavno vsebino

KNJIŽNIČNI RED

OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA

 

1. člen

POSLANSTVO ŠOLSKE KNJIŽNICE

Knjižnica je središče in srce šole, kjer imajo vsi dostop do informacij. Omogoča prostor za druženje in izmenjavo informacij. Z vestnim delom skrbimo za kvalitetno gradivo in svoje uporabnike. Spodbujamo bralno kulturo z zgledom, premišljeno izbrano zbirko in medpredmetnim povezovanjem.

Storitve so zagotovljene vsem obiskovalcem – ne glede na starost, vero, narodnost, jezik, strokovni ali socialni status.

 

2. člen

ČLANSTVO

Člani šolske knjižnice so vsi učenci šole, učitelji in drugi, ki so na šoli redno ali začasno zaposleni. Tudi upokojeni učitelji so člani šolske knjižnice.

 

3. člen

IZKAZNICA

Ob vpisu v šolsko knjižnico vsak uporabnik prejme izkaznico šolske knjižnice, ki ni prenosljiva na drugega uporabnika. Izposoja je možna tudi brez izkaznice.

4. člen

ODPRTOST KNJIŽNICE

Šolska knjižnica je za izposojo odprta vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 7.30 do 13.30. Knjižničarka si pridružuje pravico do spremembe urnika.

5. člen

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

a.) SPLOŠNA NAVODILA

Učenci si lahko na dom izposojajo večino knjig. Učitelji in drugi delavci šole si lahko izposojajo na dom vse gradivo.

b.) IZPOSOJA NA DOM

Učenci si lahko izposojajo na dom leposlovne in poljudnoznanstvene knjige, primerne njihovi starostni stopnji. Dovolimo do tri knjige, prvošolcem pa eno knjigo naenkrat. Zaposleni na šoli pri izposoji nimajo omejitev.

c.) REFERENČNO GRADIVO IN REVIJE

Nekaterega gradiva si učenci ne morejo izposoditi na dom. To so slovarji, leksikoni, enciklopedije, zelo obsežne, težke knjige ali knjige posebej velikega formata ipd. Te si lahko izposodijo za branje v čitalnici. V šolski knjižnici imamo veliko revij, ki jih ne izposojamo na dom.

č.) IZPOSOJEVALNI ROK

Izposojevalni rok za učence je 14 dni. Knjig za domače branje in angleško bralno značko ne podaljšamo. Ostale knjige lahko podaljšamo.

6. člen

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

V šolski knjižnici razvijamo spoštljiv odnos do gradiva in tuje lastnine. Če uporabnik gradivo poškoduje ali izgubi, se s knjižničarko dogovori za nadomestilo.

Učenci, ki si izposodijo gradivo, tega ne smejo tega sposoditi naprej, saj bodo v primeru, da se knjiga izgubi ali poškoduje, sami krili stroške nakupa novega gradiva.

Učenci pridejo v knjižnico s čistimi rokami, brez hrane in pijače, v copatih. Torbe pustijo pred knjižnico.

7. člen

VEDENJE V PROSTORIH KNJIŽNICE

V šolski knjižnici lahko tiho brskamo med policami. Ne motimo drugih obiskovalcev knjižnice. Lahko beremo, delamo naloge ali pripravljamo govorne nastope, se učimo ali le umirimo.

Ne tekamo, ne pijemo in ne jemo. Ne govorimo grdih besed in se ne pretepamo. Pazimo, da ne uničujemo knjig in revij. Mlajšim učencem pomagamo. Ko zapuščamo knjižnico, pospravimo za seboj.

V knjižnici lahko v dogovoru s knjižničarko uporabljamo računalnik ali tablico. Uporaba mobilnega telefona je prepovedana.

8. člen

UPORABA RAČUNALNIKA

V šolski knjižnici je računalnik za potrebe pouka: pisanje seminarskih nalog, izdelovanje plakatov, domačih nalog. Z njegovo pomočjo bomo lažje našli knjigo. Če ni gneče, lahko pomaga tudi knjižničarka. Neprimernih vsebin ni dovoljeno gledati. V tem primeru nemudoma obvestimo razrednika in starše.

 

Knjižničarka: Alenka Martinčić

Ravnatelj: mag. Igorcho Angelov

Ljubljana, 22. 8. 2023

(Visited 76 times, 1 visits today)
Dostopnost