1.člen

POSLANSTVO ŠOLSKE KNJIŽNICE

Šolska knjižnica je osrednje kulturno, izobraževalno in informacijsko središče šole. Je poseben prostor z zakladi znanja. Namenjena je vsem učencem, učiteljem in drugim delavcem šole. Šolska knjižnica s svojim delovanjem podpira vzgojno izobraževalni proces šole. Storitve so zagotovljene vsem članom skupnosti ne glede na starost, vero, narodnost, jezik, strokovni in socialni status.

2.člen

ČLANSTVO

Člani šolske knjižnice so vsi učenci šole. Prav tako so člani tudi učitelji, ki so na šoli redno ali honorarno zaposleni. Tudi učitelji, ki so že upokojeni, so še vedno lahko člani šolske knjižnice. Člani so lahko tudi vsi drugi redno ali začasno zaposleni delavci šole.

3.člen

IZKAZNICA

Ob vpisu v šolsko knjižnico vsak uporabnik prejme izkaznico šolske knjižnice, ki ni prenosljiva na drugega uporabnika. Uporabnik mora imeti ob obisku šolske knjižnice izkaznico s seboj. V kolikor uporabnik izgubi izkaznico, je upravičen do nove šele v začetku prihodnjega šolskega leta. V tekočem šolskem letu si izposoja brez izkaznice.

 V času razmer, povezanih s COVID-19, se v knjižnici upošteva Hišni red, prilagojen tem razmeram (Hišni red OŠ Hinka Smrekarja, 31. 08. 2021). V tem primeru se knjižnična izkaznica ne uporablja, knjižničarka člana v računalniku poišče po imenu in priimku.

  1. člen

ODPRTOST KNJIŽNICE

Na naši šoli je šolska knjižnica odprta za uporabnike vsak dan od ponedeljka do petka od 7.00 do 13.30. 

5.člen

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

a.) SPLOŠNA NAVODILA

Učenci si lahko izposojajo na dom knjige in nekaj zgoščenk. Učitelji in drugi delavci šole si lahko izposojajo na dom knjige, zgoščenke, video kasete in avdio kasete ter DVD-je.

b.) IZPOSOJA NA DOM

Učenci si lahko izposojajo na dom leposlovne in poljudnoznanstvene knjige, primerne njihovi starostni stopnji. Na voljo imajo tudi nekaj zgoščenk. Učitelji in drugi delavci šole si lahko izposojajo leposlovje vseh starostnih stopenj, poljudnoznanstvene knjige in strokovne knjige, avdio kasete, video kasete,  zgoščenke.

c.) PREZENČNA IZPOSOJA

Nekaterih knjig si učenci ne morejo izposoditi na dom. To so slovarji, leksikoni, enciklopedije in nekatere knjige, ki so zelo obsežne, knjige posebej velikega formata, težke knjige. Te si lahko izposodijo le za  branje v čitalnici. Tam jih prelistavajo, berejo, si iz njih izpisujejo podatke, ki jih potrebujejo.    V šolski knjižnici imamo veliko revij, ki si jih učenci ne morejo izposoditi na dom. Lahko pa jih berejo v čitalnici in pazijo, da jih ne poškodujejo.    Učitelji si lahko gradivo, ki je namenjeno čitalnici, izposodijo za razred ali na dom.

č.)  MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Po medknjižnični izposoji si lahko izposojajo le učitelji, saj jim tako omogočamo, da hitro in enostavno pridejo do gradiva. Najpogosteje sodelujemo s Knjižnico Šiška, pa tudi z drugimi knjižnicami. Stroške izposoje plača uporabnik sam.

d.)  IZPOSOJEVALNI ROK

Izposojevalni rok za učence je 14 dni. Knjig za domače branje in angleško bralno značko ne podaljšamo. Ostale knjige si učenci lahko podaljšajo. Učitelji si lahko izposojajo revije, knjige, zgoščenke na dom ali za razred.

 6.člen

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Vsi uporabniki knjižničnega gradiva morajo z izposojenim gradivom lepo ravnati. Knjig ne smejo trgati, izrezovati iz njih, pisati po njih ali jih nositi po dežju brez vrečke ali torbe. Če uporabnik knjige poškoduje ali izgubi, se s knjižničarko dogovori za nakup nove knjige. Za učitelje in druge delavce šole velja isto tudi za vsa druga izposojena gradiva. Za vsa gradiva, ki jih uporabniki lahko uporabljajo v čitalnici, velja, da iz njih berejo, prepisujejo, jih gledajo. Ni dovoljeno rezati slik iz knjig in revij, pisati po njih, jesti zraven, jih kako drugače uničevati. Če kdo kljub temu naredi kaj takega, kupi novo knjigo ali revijo. Učenci, ki si izposodijo gradivo, ne smejo tega posojati drugim, saj bodo v primeru, da se knjiga izgubi ali poškoduje, sami krili stroške nakupa novega gradiva. Učenci, ki pridejo v knjižnico, morajo imeti umite roke. Torbice morajo pustiti pred knjižnico v knjižnem klubu. V knjižnico je potrebno priti v copatih, brez bunde ali plašča in brez dežnika.

 7.člen

VEDENJE V PROSTORIH KNJIŽNICE

V šolski knjižnici si učenci tiho izbirajo knjige. Ne smejo motiti drugih obiskovalcev knjižnice. Pogovarjajo se lahko lepo, ne preglasno. V knjižnici lahko berejo knjige, pišejo naloge ali referate, se učijo in najdejo svoj mir za razmišljanje o nalogah, ki so jih že ali pa jih bodo še imeli ta šolski dan.  Z branjem si bogatijo besedni zaklad.  V knjižnici lahko uporabljajo računalnik. Ne tekajo po knjižnici in se ne lovijo, ne pijejo in ne jedo med knjigami. V knjižnici ne govorijo grdih besed ali se ne pretepajo. Prav tako pazijo, da ne uničujejo knjig in revij in ne uporabljajo mobilnega telefona. Iz mlajših se ne norčujejo, lahko pa jim pomagajo. Ko zapuščajo knjižnico, pospravijo za seboj svoja pisala in zvezke. Knjige, ki so jih gledali in brali,  pustijo kar na mizi. Obnašajo se lepo in kulturno. V knjižnici se obnašajo tako, da s svojim vedenjem pokažejo  kulturen odnos do okolja, drugih učencev in učiteljev in knjižničarke. Tako v šolski knjižnici ne bodo nikogar motili.

 8.člen

UPORABA RAČUNALNIKA

V šolski knjižnici je računalnik z internetom za potrebe pouka: pisanje seminarskih nalog, izdelovanje plakatov, domačih nalog.  Z njegovo pomočjo si bodo lažje našli knjigo. Pobrskajo po njem. Če česa ne razumejo, jim bo pomagala knjižničarka. Počakati je treba le, da ne bo vrste pri izposojevalnem pultu. Neprimernih vsebin ni dovoljeno gledati. V tem primeru obvestimo tudi starše.

 9.člen

Knjižničarka: Vida Vreš Slapnik

Ravnatelj:  mag. Igorcho Angelov

Ljubljana, 1. 9. 2022

 

Dostopnost