Skoči na glavno vsebino

KNJIŽNIČNI RED OSNOVNE ŠOLE HINKA SMREKARJA

 

  1. člen

POSLANSTVO ŠOLSKE KNJIŽNICE 

Šolska knjižnica je osrednje kulturno, izobraževalno in informacijsko središče šole. Namenjena je vsem učencem in zaposlenim na šoli. S svojim delovanjem podpira vzgojno izobraževalni proces šole. Storitve so zagotovljene vsem obiskovalcem, ne glede na starost, vero, narodnost, jezik, strokovni in socialni status.

 

  1. člen

ČLANSTVO

Člani šolske knjižnice so vsi učenci šole, učitelji in drugi, ki so na šoli redno ali začasno zaposleni. Tudi upokojeni učitelji so še vedno člani šolske knjižnice.

 

3.člen

IZKAZNICA

Ob vpisu v šolsko knjižnico vsak uporabnik prejme izkaznico šolske knjižnice, ki ni prenosljiva na drugega uporabnika. Lahko se izposoja tudi brez izkaznice – knjižničarka člana v računalniku poišče po imenu in priimku.

 

4.člen

ODPRTOST KNJIŽNICE

Šolska knjižnica odprta vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 7.30 do 13.30.

 

5.člen

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

 

a.) SPLOŠNA NAVODILA

Učenci si lahko na dom izposojajo večino knjig. Učitelji in drugi delavci šole si lahko izposojajo na dom vse gradivo.

 

b.) IZPOSOJA NA DOM

Učenci si lahko izposojajo na dom leposlovne in poljudnoznanstvene knjige, primerne njihovi starostni stopnji. Dovolimo do tri knjige na enkrat. Učitelji in drugi zaposleni si lahko izposojajo leposlovje vseh starostnih stopenj, poljudnoznanstvene knjige in strokovne knjige in drugo gradivo.

 

c.) REFERENČNO GRADIVO

Nekaterega gradiva si učenci ne morejo izposoditi na dom. To so slovarji, leksikoni, enciklopedije in nekatere knjige, ki so zelo obsežne, knjige posebej velikega formata, težke knjige ipd. Te si lahko izposodijo le za branje v čitalnici. Tam jih prelistavajo, berejo, si iz njih izpisujejo podatke, ki jih potrebujejo. V šolski knjižnici imamo veliko revij, ki si jih učenci ne morejo izposoditi na dom. Lahko pa jih berejo v čitalnici in pazijo, da jih ne poškodujejo. Učitelji si lahko gradivo, ki je namenjeno čitalnici, izposodijo za v razred ali na dom.

 

č.) IZPOSOJEVALNI ROK

Izposojevalni rok za učence je 14 dni. Knjig za domače branje in angleško bralno značko ne podaljšamo. Ostale knjige si učenci lahko podaljšajo. Učitelji si lahko izposojajo revije, knjige in drugo gradivo – na dom ali za v razred.

 

6.člen

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Vsi uporabniki knjižničnega gradiva morajo z njim lepo ravnati. Knjig ne smejo trgati, izrezovati iz njih, pisati po njih ali jih nositi po dežju brez vrečke ali torbe. Če uporabnik knjige poškoduje ali izgubi, se s knjižničarko dogovori za nakup nove knjige. Za učitelje in druge delavce šole velja enako tudi za vsa druga izposojena gradiva.

Za vsa gradiva, ki jih uporabniki lahko uporabljajo v čitalnici, velja, da iz njih berejo, prepisujejo, jih gledajo. Ni dovoljeno rezati slik iz knjig in revij, pisati po njih, jesti zraven, jih kako drugače uničevati.

Učenci, ki si izposodijo gradivo, ne smejo tega posojati drugim, saj bodo v primeru, da se knjiga izgubi ali poškoduje, sami krili stroške nakupa novega gradiva.

 Učenci, ki pridejo v knjižnico, morajo imeti čiste roke. Torbe morajo pustiti pred knjižnico. V knjižnico je potrebno priti v copatih, brez bunde ali plašča in brez dežnika.

 

 7.člen

VEDENJE V PROSTORIH KNJIŽNICE

V šolski knjižnici si tiho izbiramo knjige. Ne motimo drugih obiskovalcev knjižnice. Lahko beremo knjige, pišemo naloge ali govorne nastope, se učimo in najdemo mir. Z branjem si bogatimo besedni zaklad.

V knjižnici lahko uporabljamo računalnik. Ne tekamo in se ne lovimo, ne pijemo in ne jemo. Ne govorimo grdih besed ali se ne pretepamo. Pazimo, da ne uničujemo knjig in revij. Uporaba mobilnega telefona je prepovedana.

Iz mlajših se ne norčujemo, lahko pa jim pomagamo. Ko zapuščamo knjižnico, pospravimo za seboj.

V knjižnici se obnašamo tako, da s svojim vedenjem pokažemo kulturen odnos do okolja, drugih učencev in učiteljev ter knjižničarke.

 

8.člen

UPORABA RAČUNALNIKA

V šolski knjižnici je računalnik z internetom za potrebe pouka: pisanje seminarskih nalog, izdelovanje plakatov, domačih nalog. Z njegovo pomočjo bomo lažje našli knjigo. Če ni gneče, lahko pomaga tudi knjižničarka. Neprimernih vsebin ni dovoljeno gledati. V tem primeru obvestimo razrednika in starše.

 

Knjižničarka: Alenka Martinčić

Ravnatelj: mag. Igorcho Angelov

Ljubljana, 26. 5. 2023

 

(Visited 39 times, 1 visits today)
Dostopnost