sovica1

SEZNAM učbenikov DZ in potrebščin za šol. leto 2022-23

V šolski knjižnici si lahko učenci vsako leto brezplačno izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada.  Konec maja so učenci prejeli obvestila za starše – sezname izbranih učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za prihodnje šolsko leto. Dobili so tudi odjavnico, če kdo ne želi naročiti učbenikov iz učbeniškega sklada.  

Učenci prejmejo učbenike za naslednje šolsko leto prve dni septembra. Če učenci izgubijo učbenik, poskrbijo za novega oziroma poravnajo odškodnino. Delovne zvezke, potrebščine in učbenike (če si jih ne izposodijo iz sklada) lahko starši naročijo direktno v založbi ali knjigarni.

Obrazec Odpoved izposoje učbenikov iz US

Dostopnost