sklad

Pravilnik o delovanju šolskega sklada

Kriteriji za dodeljevanje sredstev

Vloga za dodelitev sredstev

Poročilo o poslovanju šolskega sklada 2014-15

Poročilo o poslovanju šolskega sklada 2015/16_končno

Poročilo o poslovanju šolskega sklada 2016/17_končno

Poročilo o poslovanju šolskega sklada v šol. letu 2017-18

Poročilo o poslovanju šolskega sklada 2018_2019

Poročilo o delovanju šolskega sklada 2019_2020

Predsednica šolskega sklada: Katra Weibl

Podpredsednik: Uroš Stanković


Člani šolskega sklada

Predstavniki staršev: Katra Weibl, Jelena Juvan, Maja Kravanja, Nataša Lesnik.

Predstavnki šole:  Lili Robič, Nada Hucman, Uroš Stanković.

 

Vizija sklada

Ustvarjalnost je dar, ki ga velja gojiti, da postane vrednota in generator trajnostnega razvoja.

Namen šolskegasklada

Je zbiranje sredstev za kakovostnejše delo šole, za pomoč otrokom iz socialno šibkejših družin in za delo z nadarjenimi otroki. V sodelovanju z vodstvom šole se sklad z zbiranjem sredstev vključi pri pripravi prireditev in pri aktivnostih šole, ki brez finančne pomoči ne bi mogle biti realizirane. Sklad aktivno sodeluje tudi pri povezovanju šole z lokalnim okoljem.

Zbiranje sredstev

Sklad upravlja in vodi upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki staršev in trije predstavniki šole. Deluje avtonomno kot del sveta staršev.

Sklad zbira sredstva v obliki prostovoljnih prispevkov: ob akcijah, z donacijami in s sponzorskimi pogodbami.

Donacije lahko prispevate na TRR  01261-6030664698 s sklicem 112 (pomoč).

Subvencije in donacije v naravi so mogoče po dogovoru z vodstvom šole.

Sklad upravlja in vodi upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki staršev in trije predstavniki šole. Deluje avtonomno kot del sveta staršev.

Sklad zbira sredstva v obliki prostovoljnih prispevkov: ob akcijah, z donacijami in s sponzorskimi pogodbami.

Donacije lahko prispevate na TRR  01261-6030664698 s sklicem 112 (pomoč).

Subvencije in donacije v naravi so mogoče po dogovoru z vodstvom šole.

Zbiranje sredstev

Sklad upravlja in vodi upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki staršev in trije predstavniki šole. Deluje avtonomno kot del sveta staršev.

Sklad zbira sredstva v obliki prostovoljnih prispevkov: ob akcijah, z donacijami in s sponzorskimi pogodbami.

Donacije lahko prispevate na TRR  01261-6030664698 s sklicem 112 (pomoč).

Subvencije in donacije v naravi so mogoče po dogovoru z vodstvom šole.