Skoči na glavno vsebino

Šola je poimenovana je po slovenskem slikarju, risarju, grafiku in ilustratorju Hinku Smrekarju, ki je živel v današnjem šolskem okolišu.

Zgodovina šole

  1. septembra leta 1959 so prvošolčki prvič prestopili prag naše šole – OŠ Hinka Smrekarja.

V šol. letu 1959/60 je pouk obiskovalo 1221 učencev, poučevalo jih je 43 učiteljev. Na šoli je bilo 29 oddelkov in je pouk potekal v dveh izmenah. V prvem šolskem letu sta bili na šoli v tečajni obliki organizirani tudi šola za starše in šola za odrasle in v njiju so odrasli pridobivali znanje še nekaj nadaljnjih šolskih let.

Od 1959. leta pa do danes se je število otrok na šoli razpolovilo, od največ 32 oddelkov, ki jih je obiskovalo čez 1000 učencev, na 29 oddelkov (1., 2., 3. triada in OPB), ki jih obiskuje 453 učencev. Pouk podaljšanega bivanja je začel na šoli potekati od šol. leta 1974/75. Število oddelkov PB se je od 4 (do izgradnje prizidka so gostovali v VVZ Litostroj) povečalo na letošnjih 9.

Vsa leta so učenci uspešno sodelovali v najrazličnejših šolskih dejavnostih, klubu OZN, podmladku RK, ŠŠD, ŠKD, različnih organizacijah, na številnih kulturnih in najrazličnejših drugih prireditvah.

Šola ima ves čas knjižnico, v kateri je zaposlena knjižničarka. Knjižnica ima pomembno vzgojno-izobraževalno vlogo v življenju in delu šole. Od začetka je na šoli stalno zaposlen psiholog, od 1977. leta pa tudi socialni delavec (pedagog). Od leta 1991 je na šoli po normativih sistematiziran računalnikar. Za načrtovanje in kvaliteto šolske prehrane od začetka skupaj s kuharjem skrbi vodja šolske prehrane. Poleg pedagoškega kadra so na šoli od začetka zaposleni tudi administrativni delavci, kuharica, hišnik in snažilke.

Do danes je šolo vodilo 7 ravnateljev oz. ravnateljic: Vinko Habjan, Ronald Malej, Volga Stanković, Marjan Kodelja, Milena Zatler, Janez Špan in Rebeka Velak.

Šolska stavba je vsa leta do 2001 ostala nespremenjena. V prvih letih po otvoritvi šole je bila dograjena le šolska telovadnica.

Kmalu je tako šolska stavba postala premajhna, saj so travnike v njeni okolici pozidali z bloki, vanje pa so se vselile mlade družine. Po večletnem čakanju na prizidek so septembra 2000 gradbeniki vlili prvo betonsko ploščo nad zakloniščem, 7. decembra 2000 je ostrešje prizidka že krasila smrečica, marca 2001 pa sta nas arhitekt Boris Briški in delovodja Stane Pečko prvič popeljala na ogled prizidka. Delo se je nadaljevalo vse poletje in 3. 9. 2001 smo pouk začeli v novi stavbi. Tako učitelji kot učenci smo ponosni na moderno opremljene učilnice in druge šolske prostore. Z novim prizidkom smo dobili novo sodobno opremljeno računalniško učilnico ter zelo potrebno razdelilno šolsko kuhinjo. Do tedaj so učenci kosili v VVZ Litostroj, malico pa se je razdeljevalo v izjemno slabih pogojih. S prizidkom smo dobili povsem novo, sodobno opremljeno telovadnico, šolsko igrišče in lepo urejeno okolico šole. Za urejenost šole in okolico vzorno skrbimo, za kar smo bili že pohvaljeni.

Za obnovo šole in prizidek je denar zagotovila Mestna občina Ljubljana z gospo županjo Viktorijo Potočnik na čelu.

 

stara sola jpg  sola jpg

Šola nekoč…                                                          in danes…

(Visited 350 times, 1 visits today)
Dostopnost