Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba svetuje učencem in staršem. Sodeluje tudi z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela.

Učenci se med šolanjem srečujejo z različnimi težavami. Pojavijo se učne težave, ki vodijo do poslabšanja učnega uspeha in strahu pred nalogami in spraševanjem. Ti učenci so pogosto osamljeni. Spet drugi prihajajo iz neurejenih družinskih razmer. Vse to mladim povzroča skrbi, zato se lahko po pomoč obrnejo na šolsko svetovalno službo.

Kadar šolska svetovalna služba vsega ne more razrešiti sama, se posvetuje in  povezuje z ustanovami, v katerih nudijo usposobljeni strokovnjaki staršem in otrokom bolj poglobljeno pomoč.

Če imajo starši in učenci kakršnekoli težave, o katerih bi se radi pogovorili ali poiskali nasvet ali pa želijo nasvet glede usmerjanja in dela z otroki s posebnimi potrebami in karierne orientacije, se lahko obrnejo na šolske svetovalne delavke Urško Kužner Kačar,  urska.kuzner@hinko-smrekar.siSabino Krajnc Dular, sabina.krajnc-dular@hinko-smrekar.si in Tino Kos, tina.kos@hinko-smrekar.si.

Učiteljice dodatne strokovne pomoči Ana Dvoršak, Veronika Tepež Tratnik, Tina Giber in Maša Koletnik bodo učencem ponudile pomoč pri premagovanju specifičnih učnih težavah, navajanju na učne in delovne navade, kako usmeriti pozornost in koncentracijo  ter po potrebi svetovale staršem. Pomoč se nudi individualno ali v skupini ter v obliki socialnih delavnic. Specializirane oblike pomoči nudi tudi logopedinja Gordana Ilievska.

(Visited 839 times, 1 visits today)
Dostopnost