Skoči na glavno vsebino

OŠ Hinka Smrekarja je v tem šolskem letu vključena v Unicefov program Izobraževanje za razvoj.
V programu so sodelovali učenci 3. a, 3. b, 3. c, 2. b, 2. c ter 1. a razreda. Vsebine programa smo  vključili v učni načrt in medpredmetno povezovanje.

Učenci so spoznavali svoje pravice, pridobivali spretnosti in spoznali možnosti aktivnega državljanstva in splošne solidarnosti preko širokega spektra vsebin Mesečnih pisem in predlaganih delavnic na temo sreča, dobrodelnost, meditacija, avtogeni trening, prijetna doživetja, gibanje in zdrava prehrana. Spoznavali so tudi trenutne razmere po svetu ob temi  begunstva in vojne v Ukrajini. Pogovarjali smo se o sprejemanju in pravicah otrok beguncev iz Ukrajine.

Pri slovenščini so učenci utrjevali branje in zapisovanje. Pri likovni umetnosti so risali in ustvarjali v sklopu Unicefovega projekta. Poseben poudarek je bil na predmetu spoznavanje okolja, kjer so učenci spoznali, kaj je sodelovanje, strpnost, solidarnost in spoznali različne organizacije, ki so v pomoč otrokom po svetu. Velik poudarek je bil posvečen tudi temam Unicefa, Varne točke in Rdečega križa.

Pri delu na daljavo smo v pogovor vključili tudi starše, ki so v te organizacije aktivno vključeni. Za projekt »Punčke iz cunj« so učenci izdelali različne punčke, nekateri učenci so narisali in napisali zgodbice in dobre misli za otroke.

Z mesečnimi pismi, ki jih je pošiljal Unicef, so spoznavali različne novosti o dogajanju po svetu in pomembnih dogodkih.

Zapisal: Igorcho Angelov, koordinator projekta

(Visited 78 times, 1 visits today)
Dostopnost