Skoči na glavno vsebino

Šolska skupnost

V okviru vzgojnega načrta bomo skrbeli za uveljavljanje pravic in izpolnjevanje dolžnosti učencev. Plan šolskega parlamenta izdela svet mentorjev šolske skupnosti, ki skrbi tudi za njegovo realizacijo.

Plan dela ŠSU je priložen k temu načrtu in ga prejmejo vsi razredi na šoli. Veliko se bomo ukvarjali z vsebinami, povezanimi z vzgojnim delovanjem (vzgojnim načrtom).

Varnost otrok in preprečevanje nasilja spadata med pomembnejše naloge šole. Zato so naloge, povezane s to problematiko, opredeljene v vzgojnem načrtu, ki so ga obravnavali in sprejeli učenci in starši. Ta določa, da mora šola delovati preventivno in osveščati učence o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog, spolnega nadlegovanja ter nasilja. Učence mora osveščati o njihovih pravicah ter o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih spolnega nadlegovanja, zlorabe in nasilja v družini. V ta namen tudi organizira različne dejavnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole.

V vzgojnem načrtu je zapisano, da mora osnovna šola poskrbeti za varnost učencev. S tem namenom izvaja različne dejavnosti ter ukrepe za zagotavljanje varnosti učencev in preprečevanje nasilja.

Šola ima šolski red, ki ureja vprašanja, pomembna za življenje na šoli, in sicer:

– nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih dejavnosti,

– hranjenje garderobe,

– dežurstvo strokovnih delavcev,

– varovanje in nadzor vstopanja v šolo,

– način informiranja učencev.

Razvijali bomo dejavnosti, ki so namenjene razvijanju in spodbujanju pozitivnega vrednotenja pripadnosti skupnosti, v kateri živijo učenci (lokalni, regionalni, nacionalni in evropski).

 

(Visited 18 times, 1 visits today)
Dostopnost