Tudi to šolsko leto smo nadaljevali z zbiralnimi akcijami. Naš namen je bil ozaveščanje otrok in staršev, pomoč otrokom, ki pomoč potrebujejo ter prispevek k čistejši naravi. Zbiralna akcija izrabljenih tonerjev ter kartuš se je izvajala v sodelovanju s podjetjem Bitea d. o. o. Zbiranje plastičnih pokrovčkov je potekalo v  sodelovanju z Društvom za pomoč osebam z motnjami v razvoju »vesele nogice«.

Mentor: Miloš Kovič

Dostopnost