Osnovna šola Hinka Smrekarja je v okviru evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah, od šolskega leta 2016/2017, vključena v projekt Eko vrt.

Dostopnost