Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

zaradi nove odredbe vlade je organizacija nujnega varstva do nadaljnjega preklicana. Novi odlok ne dovoljuje več organizacije nujnega varstva otrok, prepoved pa velja do prenehanja razlogov zanjo, kar bo ugotovila vlada s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Rebeka Velak, ravnateljica

Iz okrožnice Ministrstva za znanost in šport, številka: 6030-1/2020/11 z dne 15. 3. 2020:

Preklic organizacije nujnega varstva otrok – NUJNO OBVESTILO

 Vlada Republike Slovenije bo danes izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, s katero bo prenehala veljati Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 19/20 in 22/20), ki je dovoljevala organiziranje nujnega varstva otrok.

Vse šole in vrtci bodo od 16. marca 2020 do preklica zaprti.

Od 16. 3. 2020 bo torej prepovedano zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, in sicer v:

– vrtcih,

osnovnih šolah,

– osnovnih šolah s prilagojenim programom,

– glasbenih šolah,

– zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, razen tistih,

ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,

– srednjih šolah,

– višjih strokovnih šolah,

– domovih za učence,

– dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih

varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in mladoletnikov brez

spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito,

– organizacijah za izobraževanje odraslih,

– študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem

domu in študentskih družin ter študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi

trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter

– univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Novi odlok ne dovoljuje več organizacije nujnega varstva otrok, prepoved pa velja do prenehanja razlogov zanjo, kar bo ugotovila vlada s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

(Visited 16 times, 1 visits today)
Dostopnost