Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se od ponedeljka, 31. 1. 2022, do vključno petka, 4. 2. 2022, za učence osmega in devetega razreda izvaja izobraževanje na daljavo, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi epidemiološkim razmeram, ki so nastale zaradi novih pravil o izjemah glede karanten.

Odločitev je bila sprejeta na podlagi povečanega števila odsotnosti učencev in učiteljev zaradi potrjene okužbe ali stika z osebo s potrjeno okužbo.

Pouk bo potekal po urniku preko spleta v aplikaciji Teams. Učenci naj vsak dan pogledajo koledar in mape posameznih predmetov oz. manjših učnih skupin (MUS), kjer bodo navodila in vaje.

Rebeka Velak, ravnateljica

(Visited 18 times, 1 visits today)
Dostopnost