Skoči na glavno vsebino

IZOBRAŽEVANJE S POMOČJO PSA

Na Osnovni šoli Hinka Smrekarja že vrsto let izvajamo projekt izobraževanja s pomočjo psa v sodelovanju z Zavodom za terapijo s pomočjo psa PET (http://www.zavod-pet.si/). Njegov namen je vključevanje terapevtskih psov v vzgojno-izobraževalni proces.

Prvič, ko je prišel terapevtski pes v šolo, so se učenci večinoma čudili, kaj počne pes pri nas. Sedaj pa sprašujejo, kdaj bo zopet prišel. Prisotnost terapevtskih psov je postal del vsakdanjega življenja naše šole. 

Terapevtski par

Terapevtski par sta prostovoljca, vodnik in pes. Terapevtski pes je dobro socializiran, vzgojen in šolan pes z visokim tolerančnim pragom do ljudi in drugih živali. Ima veljavno veterinarsko spričevalo in je redno negovan. Njegov vodnik je izobražen na področju izobraževanja s pomočjo psa. Ima dodatna znanja s področja kinologije in specifična znanja na področju dela z otroki.

Različne dejavnosti

Izvajamo delavnice z namenom osveščanja otrok o sožitju z naravo in ravnanju z živalmi, o prostovoljstvu in odgovornosti do skupnosti, v kateri živijo. Velik poudarek je na razvijanju naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave. Otroke naučimo primernega kontakta, stika s psom, in kar je najpomembneje, pomagamo premagati strah pred psi. Ti so del našega vsakdanjika, strah pa lahko ohromi naše vsakdanje življenje. Ravno premagovanje strahu pred psi je lahko način, kako otroke naučimo spopadati se z lastnimi strahovi.

Za našo šolo je značilna multikulturnost. Zavedamo se, da imajo različne kulture tudi različne poglede in odnos do živali. S temi delavnicami želimo preseči tudi te multikulturne razlike.

Psa vključujemo tudi pri pouku in športnih dnevih. Glavna namena sta večja motivacija in popestritev pouka. Vsekakor se je zanimivejše učiti skupaj s psom, ki te ne sodi.

Branje je najpomembnejša stvar, ki se je otrok nauči v šoli. Zato smo nekaj učencev vključili v program branja s pomočjo psa. To je licenčni program iz ZDA (R.E.A.D.® – READING EDUCATION ASSISTANCE DOGS®). Naša šola je kot prva v Sloveniji navedena na spletni strani krovne organizacije Intermountain Therapy Animals iz ZDA (http://www.therapyanimals.org/Slovenia.html). Cilj tega posredovanja je izboljšati bralno pismenost otrok, privzgojiti ljubezen in zanimanje za knjige in branje na poseben način; otrok namreč bere psu.

Terapevtske pse uporabljamo tudi pri urah dodatne strokovne pomoči. Pripomorejo k izboljšanju socialnih veščin naših učencev. Individualno jih uporabljamo pri učencih, ki imajo težave na specifičnih področjih. Pri slednjih so srečanja kontinuirana vse šolsko leto, tako kot pri branju s pomočjo psa.

Pri nas je bila posneta otroška oddaja Firbcologi, v kateri so prikazali, kako uspešno vključujemo terapevtskega psa pri pouku (http://www.rtvslo.si/firbcologi/novica/67). Napisano je bilo tudi že nekaj člankov v različnih revijah in časopisih. Naša šola je s tem projektom pokazala odprtost do nevsakdanjih pristopov, ki pripomorejo k večji kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa.

Rebeka Velak, vodja projekta

Foto: Simona Lustek Vrankar

 

(Visited 200 times, 1 visits today)
Dostopnost