Skoči na glavno vsebino

Letni načrt šolskega sklada_2022

Pravila šolskega sklada

Vloga za dodelitev sredstev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UPN – obrazec za donacijo                                                                                                                                                                                                                                      v šolski sklad

Poročilo o poslovanju šolskega sklada 2022-2023

Poročilo o delovanju šolskega sklada_2021-2022

Poročilo o poslovanju šolskega sklada 2020_2021

Poročilo o delovanju šolskega sklada 2019_2020 

Poročilo o poslovanju šolskega sklada 2018_2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PREDSEDNIK ŠOLSKEGA SKLADA: Jelena Juvan

PODPREDSEDNIK ŠOLSKEGA SKLADA: Srečko Ferlež

ČLANI ŠOLSKEGA SKLADA: 

Predstavniki staršev: Nina Dolar Belina , Alisa Bašić, Urška Krašan

Predstavnki šole: Sabina Krajnc Dular, Nada Hucman, Srečko Ferlež

 

 

Vizija sklada

Ustvarjalnost je dar, ki ga velja gojiti, da postane vrednota in generator trajnostnega razvoja.

Namen šolskega sklada

Je zbiranje sredstev za kakovostnejše delo šole, za pomoč otrokom iz socialno šibkejših družin in za delo z nadarjenimi otroki. V sodelovanju z vodstvom šole se sklad z zbiranjem sredstev vključi pri pripravi prireditev in pri aktivnostih šole, ki brez finančne pomoči ne bi mogle biti realizirane. Sklad aktivno sodeluje tudi pri povezovanju šole z lokalnim okoljem.

Zbiranje sredstev

Sklad upravlja in vodi upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki staršev in trije predstavniki šole. Deluje avtonomno kot del sveta staršev.

Sklad zbira sredstva v obliki prostovoljnih prispevkov: ob akcijah, z donacijami in s sponzorskimi pogodbami.

Donacije lahko prispevate na TRR  01261-6030664698 s sklicem 112 (pomoč).

Subvencije in donacije v naravi so mogoče po dogovoru z vodstvom šole.

 

 

(Visited 398 times, 1 visits today)
Dostopnost