Skoči na glavno vsebino

UNICEF program – Izobraževanje za razvoj

OŠ Hinka Smrekarja je v tem šolskem letu vključena v Unicefov program – Izobraževanje za razvoj.
Učenci 3. a, 3. b, 3. c ter 1. a razreda so različne vsebine programa vključili v učni načrt in jih medpredmetno povezali.
Preko širokega spektra vsebin učenci spoznajo svoje pravice, pridobivajo spretnosti in spoznavajo možnosti aktivnega državljanstva in splošne solidarnosti.

Pri slovenščini so učenci utrjevali branje in zapisovanje. Pri likovni umetnosti so risali in ustvarjali v sklopu Unicefovega projekta. Poseben poudarek je bil pri predmetu spoznavanje okolja, kjer so učenci spoznali, kaj je sodelovanje, strpnost, solidarnost in spoznali različne organizacije, ki so v pomoč otrokom in ljudem po svetu. Velik poudarek je bil posvečen tudi temam Unicefa, Varne točke in Rdečega križa. Pri delu na daljavo smo v pogovor vključili tudi starše, ki so aktivno vključeni v teh organizacijah. Za projekt »Punčke iz cunj« so učenci izdelali različne punčke, nekateri učenci so narisali in napisali zgodbice in dobre misli za otroke. Z mesečnimi pismi, ki jih je pošiljal Unicef, so spoznavali različne novosti o dogajanjih po svetu in pomembnih dogodkih.

Zapisal: Igorcho Angelov, koordinator projekta

UNICEF program – Izobraževanje za razvoj

(Visited 17 times, 1 visits today)
Dostopnost