Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 3. triletja:

Nacionalno preverjanje znanja je ob koncu 3. triletja obvezno za vse učence 9. razreda. Znanje učencev se pisno preverja iz SLJ, MAT in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Ta septembra izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda po predhodni pridobitvi mnenja pristojnega strokovnega organa izbere, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja na osnovni šoli.

Dosežki učenca pri nacionalnem preverjanju znanja so vpisani v zaključno spričevalo.

KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA ZA 6. IN 9. RAZRED

Dan  Datum Dejavnost
Torek 7. 5. 2024 SLJ (6., 9. r.)
Četrtek 9. 5. 2024 MAT (6., 9. r.)
Ponedeljek 13. 5. 2024 TJA (6. r.) in LUM (9. r.)
Ponedeljek 3. 6. 2024 Seznanitev z dosežki, 9. r.
Petek 7. 6. 2024 Seznanitev z dosežki, 6. r.
Petek 14. 6. 2024 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. r.
Ponedeljek 24. 6. 2024 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. r.

Informacije v zvezi z NPZ najdete na spletni strani RIC 

(Visited 161 times, 1 visits today)
Dostopnost