Zaključujemo letno šolo v naravi z različnimi vodnimi aktivnostmi, ustvarjalnimi učnimi urami in s spoznavanjem novega okolja in utrjevanjem prijateljskih vezi.