Rasizem, rasna diskriminacija, ksenofobija, nestrpnost in sovražni govor so pojavi, ki so žal prisotni povsod po svetu.

Tudi v šolski skupnosti smo razmišljali o medsebojnem spoštovanju in strpnosti. Pri tem imajo pomembno vlogo izobraževalni sistemi in izobraževanje za človekove pravice, s katerimi se učenci seznanjajo skozi vsa leta šolanja. Učenci enotno razmišljajo o tem, da je poznavanje teme ključno pri ustvarjanju razumevajoče, strpne, solidarne in multikulturne šole.

Mentorici ŠS: Nika Ostan in Veronika Tepež

V prilogi sta stripa Aljaža Zidanška, Teodore Berak in Abela Horvata, ki prikazujeta primer rasne diskriminacije.

Rasna diskriminacijaRasna diskriminacija

Dostopnost